Produktions- og lejebetingelser

Alle priser der er oplyst på i disse betingelser er udregnet ekslusiv moms. 

Vedr. produktion:
Alle produktionspriser aftales individuelt og ved indgåelse af aftale forløb på mail – ønsker kunden en produktionskontrakt fremsender vi en, men ofte ændrer forløbet sig så vores dialog og mails er grundlag for aftaler og gælder naturligvis også juridisk i forhold til økonomi og datoer for levering.

Vi er one-stop-shop og forbeholder os retten til til at vælge og evt. udskifte leverandører på alle områder for at opnå den standard vi leverer.

Vedr. Rental:
For at sikre korrekte leveringer ved ren udlejning klikker kunden produkter ind, eller vi fremsender en liste så vi undgår misforståelser – det kan virke omstændigt, men minimerer risikoen for fejl eller misforståelser.

Fragtpriser:
Hverdage (kl. 08.00-17.00)
Levering og afhentning – Sjælland: Fra 950,- dkr pr. vej.

Aften (17.00-24.00)
Levering og afhentning – Sjælland: Fra 1500,- dkr pr. vej.

Nat (00.00 – 08.00) & Weekend
Levering og afhentning – Sjælland: Fra 1800,-  dkr pr. vej.

Levering udenfor Sjælland kontakt os for pris.

Beregning af pris i forhold til lejeperiode

Prisen gælder for én dags leje fra klokken 12.00 til næste morgen klokken 08.00, med mulighed for levering dagen inden og afhentning dagen efter arrangementet ifald det lejede ikke er lejet ud til anden side dagen før eller efter.

Hvis de lejede items skal bruges over flere dage, aftales flerdagesleje seperat.

Generelle betingelser:
Levering og afhentning sker i gadeplan

– særlige adgangsforhold vil medføre, at prisen for fragt beregnes særskilt for den individuelle ordre.

Opsætning og nedtagning kan bestilles efter aftale, dog er der nogle items som ikke er mulige at bestille uden vores opsætning.

Items skal pakkes forsvarligt ved returnering og lejede items skal tilbageleveres i samme stand som ved modtagelsen.

Lejer pålægges et rengøringsgebyr, såfremt møblerne ikke returneres rengjort.

Rengøring pr. påbegyndt time: 375,- Dkr moms. 

Der må ikke monteres folier eller andet på vores items uden aftale, og materialerne skal godkendes på forhånd.

Det lejede skal tilbageleveres i henhold til ordrebekræftelsen. Ved returnering efter aftalt tidspunkt, påregnes ny lejeperiode.

Lejer har ansvaret for forsikring af de lejede produkter fra lejer har modtaget produkterne til produkterne er leveret tilbage til os eller vi har afhentet det på venue.

Det påhviler lejer at kontrollere de lejede produkter ved modtagelse og omgående give os besked om eventuelle mangler.

Betalingsbetingelser og evt aflysning er som følger:

Under 50.000,- Dkr betales netto kontant ved ordrebekræftelse og er non refundable.

I tilfælde af at kunden aflyser en ordre med mindre end 180 dage til event, er 50% af beløb til rådighed ved en fremtidig bestilling, mens 50% er “no-show” fee. – er der under 90 dage til event, er der ingen returbeløb.

Over 50.000,- Dkr. betales der et acontobeløb, non refundable, som varierer efter ordrens størrelse og om der er specialproduktion eller blot leje indeholdene i ordren, men forvent mellem 1/3 til 1/2 af ordrens størrelse.

I tilfælde af at kunden aflyser en ordre med mindre end 240 dage til event, er 25% af beløb til rådighed ved en fremtidig bestilling, mens 75% er “no-show” fee.

Er der under 90 dage til event, reduceres beløb til rådighed til 10 % ved en fremtidig ordre.

Uanset hvorfor kunden aflyser skal hele ordrens beløb indbetales senest en uge efter fremsendt slutfaktura.

Force majeure:

Vi forholder os til generelle betingelser for force majeure.

Tvister:

Som udgangspunkt finder vi en løsning med almindelig fornuft og dialog, men i tilfælde af det ikke kan lade sig gøre afgøres en tvist i byretten i Holbæk.

Ovenstående forretningsbetingelser er gældender for skriftlige, sms, emails og mundtlige aftaler med E-360 A/S, herunder EVENTRENTAL, Pop-Up Deluxe og Michael Palsgaard A/S

Produktions- og lejebetingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKTIONER HOS E-360 A/S OG MICHAEL PALSGAARD A/S

Vores enkle betingelser har til formål at sikre en aftale med fokus på et vellykket samarbejde og vi står altid på mål for vores arbejde og leverer branchens højeste standard.

Kontrahent 1, omtales som MP, Kontrahent 2, er dig som kunde, og omtales herunder som Kontrahent 2.

DET ER MP´S ANSVAR AT…   
• levere de(t) aftalte produkt(er), til den aftalte tid og på det aftalte sted, jævnført vores fremsendte tilbud som aldrig er udspecificeret qua vi ofte arbejder underleverandører som vi forbeholder os ret til at vælge eller udskifte i ethvert forløb ifald vi finder at vi kan opnår bedre resultater ved at bruge en anden leverandør eller på andre måder sikre at stadarden lever op til vores egne krav – en listning af de poster vi arbejder med kan naturligvis fremsendes efter ønske. I tilfælde at, at MP ikke overholder sin leveringsforpligtelse, kan det erstatningsansvar, som Kontrahent 2 kan gøre gældende mod MP, højest udgøre et beløb svarende til kontraktssummen i den kontrakt/aftale, som ligger til grund for Kontrahent 2’s krav mod MP. MP er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt MP kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for MP’s kontrol så som, men ikke begrænset til, vejrforhold, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. MP er heller ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab hos Kontrahent 2/tredjemand, der er opstået som følge af, at det på grund af vejrforhold, i henhold til MP´svurdering, har været nødvendigt at fjerne MP´s produkter.


GENERELT:
• Alle anførte priser er eksklusiv 25% moms, med mindre andet er anført.
• Såfremt Kontahent ønsker en skriftlig kontrakt udarbejdes en standard produktionskontrakt og tilbud og er andet ikke er anført, skal skriftlige tilbud accepteres og     underskrives inden 8 dage – de fleste af vores produktioner leverer vi dog med henvisning til samlet økonomitilbud i en mail og herefter er vores generelle betingelser gældende for den enkelte produktion.

ve indgåelse af aftale betales 50% af den samlede sum og resten af økonomi falder ved fremsendelse af fakturaer løbende mod selve afviklingen af en produktion
• Ved afbestilling skal Kontrahent 2 betale hele kontraktsummen, på nær transport udgifter. Når der indgås aftale med MP reserveres udstyr, mandskab og   og vi har dermed udelukket vores arbejdskraft og grej for andre i perioden – derfor skal der betales fuld økonomi såfremt der aflyses. 
• I tilfælde af uenighed, gør MP alt for at finde en løsning i fællesskab med Kontrahent 2. Skulle dette ikke være muligt, indbringes sagen for retten.
• Kontrahent 2 er forpligtet til at stille forplejning til rådighed for MP´s mandskab i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstyr samt i de perioder, hvor     mandskab i øvrigt udfører arbejde for Kontrakhent 2 i henhold til parternes aftale. Ved forplejning forstås ikke fastfood eller lignende, men derimod sund og nærende kost.
• Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler. Alle tvistigheder, der opstår mellem parterne, skal endelig afgøres af Retten i København.
.


FORBEHOLD
MP tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
 

inspiration